CopyPastehas never been so tasty!

درخت های ماکارونی

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
211 views

 شبکه تلویزیونی بی.بی.سی در بخش خبری خود اعلام کرد با توجه به یک زمستان مطلوب و شرایط جوی بسیار مناسب کشاورزان سوئیسی که درخت های ماکارونی می کارند یک فصل برداشت عالی را تجربه کرده اند. سپس چند ثانیه فیلم از کشاورزانی که رشته های ماکارونی را از درختان پایین می آوردند پخش شد. در روزهای بعد شبکه بی.بی.سی تماس های تلفنی زیادی داشت که در آنها افراد خواستار گرفتن اطلاعاتی در مورد درخت ماکارونی بودند.

Add A Comment: