CopyPastehas never been so tasty!

Gənc Bloggerlər barəsində hökm qüvvədə qaldý

by anonymous

 • 0
 • 0
 • 0
230 views
Ötən həftə Baký Apellyasiya Məhkəməsi hakim Qail Məmmədovun sədrliyi ilə Səbail rayon məhkəməsinin bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacýzadə barəsində hökmünü qüvvədə saxlayýb.
   SANAnýn ALMAdan aldýðý xəbərə gorə Məhkəmənin bugünki iclasýnda Hacýzadənin vəkili Ýsaxan Aþurov bildirib ki, “məhkəmənin apellyasiya þikayətinə ədalətsiz baxýþý sona çatýr”. Aþurov sözlərinin təsdiqi kimi müdafiə tərəfin israrla vəsatət qaldýrmasýna baxmayaraq, “zərərçəkmiþlər” Vüsal Məmmədov və Babək Hüseynovun məhkəməyə gətirilmədiyini qeyd edib.
 
   Aþurov hələ birinci instansiya məhkəməsində zərərçəkmiþlərin þikayətinin qəbul edilməsinin əsassýz olduðunu bildirib, belə ki, onlar þəxsiyyətlərini və yaþayýþ yerlərini təsdiq edən sənəd təqdim etməyiblər. Bundan baþqa, ibtidai istintaq və məhkəmə prosesləri təqsirsizlik prezumpsiyasý və təqsirləndirilənlərin þəxsi toxunulmazlýq hüququnun pozulmasý ilə müþayiət olunub.
 
   Emin Millinin vəkili Elton Quliyev də bloggerlərin þikayətinə ədalətsiz baxýldýðýný qeyd edib. Bu zaman o bildirib ki, müdafiə tərəfin təqdim etdiyi þahidlər və birinci instansiya məhkəməsində, nə də Baký Apellyasiya Məhkəməsində dindirilməyiblər.
 
   Hacýzadə bildirib ki, Apellyasiya Məhkəməsi də bloggerlərin təqsirsiz olduðunu təsdiq edən fotomateriallarý baxýlmasý üçün qəbul etməyib.
 
   Lakin dövlət ittihamçýsý Qüdrət Hüseynov bildirib ki, istintaq müttəhimlərin təqsirini tamamilə sübuta yetirib və Səbail rayon məhkəməsi bunu təsdiq edib.
 
   Bundan sonra hakimlər müþavirəyə gediblər və qýsa fasilədən sonra qərar elan olunub.
 
   Bloggerlər məhkəmə qərarýný istehzalý alqýþlarla qarþýlayýblar.
 
   Hökmü Turana þərh edən Aþurov onu “qanunsuz və ədalətsiz” adlandýrýb. Onun sözlərinə görə, məhkəmə qərarý həqiqəti əks etdirmir və Ali Məhkəməyə kassasiya þikayəti veriləcək, daha sonra isə lazým gələrsə, Avropa Ýnsan Hüquqlarý Məhkəməsinə müraciət olunacaq.
     Bloggerlər Hacýzadə və Milli 11 noyabr 2009-cu ildə xuliqanlýq ittihamý ilə 2 və 2,5 il müddətinə azadlýqdan məhrumetmə cəzasýna məhkum ediliblər. Onlar iyulun 8-də Bakýnýn mərkəzində “Lebanez” kafesində dava salmaqda və Babək Hüseynov və Vüsal Məmmədovu döyməkdə ittiham olunublar

http://copytaste.com/u166

Add A Comment: