CopyPastehas never been so tasty!

توهین به هموطنان را محکوم می کنیم

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
173 views

با قاطعیت می گم توهین به هموطنان  چه  از طرف تبریزی ها ، کرمانی ها ، تهرانی ها و بوشهری و اصفهانی ها را محکوم می کنم

نه از ترس جمعیت 100 هزار نفری که بیان تو ورزشگاه بهمون توهین کنند ( چرا که طرفداران ولی وقیح از اینها بیشترند و ما را ملحد و نجس می دونند  ) بلکه به این خاطر که هم وطنان ترک زبان ایرانی ام گله نکنند که چرا از ما فقط انتقاد می کنی و زمانی که به ما توهین می شه هیچ کس صداش در نمیاد

فضای فحاشی و توهین به همدیگر فقط به تجزیه طلبان کمک خواهد کرد  تا به هدفشون برسند

Add A Comment: