CopyPastehas never been so tasty!

آیا میدانید «هخا» بنيانگذار سلسه هخامنشيان است؟

by anonymous

  • 2
  • 0
  • 0
238 views
فتح الله خالقی یزدی معروف به «هخا» و یا «اهورا» یکی از ایرانیان مقیم آمریکا بود که چند سال پیش بیشتر ایرانیان خارج نشین را به راحتی فریب داد و پول زیادی به جیب زد. او مجریگری شبکه تلویزیونی رنگارنگ را بر عهده داشت. او مانند دیگر مخالفین حکومت ایران اعتقاد داشت ایران روزی آزاد خواهد شد! . او وعده داده بود که در تاریخ ۱۰ مهر سال؟ با ۵۰ هواپیما به تهران پرواز خواهد کرد که بعد از جمع آوری پولهای ایرانیان خارج نشین هرگز به تهران پرواز نکرد. جالب اینجاست که حسن شماعی‌زاده و چند خواننده لسآنجلسی چمدان های خود را بسته بودند و آماده بودند تا بهمراه «هخا» با ۵۰ هواپیما به تهران برای فتح ایران پرواز کند. شاهزاده رضا پهلوی هم شک داشت که آیا این مرد دیوانه هست یا عاقل, خلاصه بنویسم که شاهزاده برای بپوستن به ارتش هخا دو دل بودند!

************************************

 

طنز: اهورا پیروز خالقی یزدی معروف به مهندس «هخا» از اُسكلان معروف شيراز و بنيانگذار سلسه هخامنشيان است. در روایات زرتشتی آمده است مهندس «هخا» توسط جمهوری اسلامی ۵ بار در رستوران ميكونوس به قتل رسيده است اما هر بار مسئول جهنم او را پس فرستاد. از اثار او ميتوان به تلویزیون هخا(تلویزیون آزادی ایران!) اشاره كرد كه سالها پس از فرار وی از آمریکا هنوز ویدوهای هخا را برای ایرانیان آمریکا پخش میکند و هنوز چندین نفر با چمدانهای خود در حالت آماده باش به سر میبرند. مهندس هخا یک جنبش مردمی داشتند که به تنهایی خار چشم همه مسئولان جمهوری اسلامی بودند.
برای اطلاعات بیشتر با تلوزیون رنگارنگ به مدیریت "داور" (پیشکسوت جواتها)تماس بگیرید.

Add A Comment: