CopyPastehas never been so tasty!

اخطار

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
237 views

اخطار جدی . من بیش از 2 ماه است که فرصت بازدید از سایت دنباله را نداشتم .ولی امشب پس از ورود به سایت و بازکردن لینک دوستان با تعجب دیدم بیش از نیمی از دستانم را تا 11 ساعت پیش ملاقات کرده ام .!! به همه دنباله ائی های عزیز پیشنهاد میکنم که حتما کنترل کنند. ظاهراَ در نبود من با یوزر و پسوردم توانسته اند در سایت گردش کنند.

Add A Comment: