CopyPastehas never been so tasty!

رهبر انقلاب گاهی به طور ناشناس به مناطق فقیرنشین م

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
761 views
در گزارشی سایت رجا نیوز به نقل از امام جمعه مشهد خبر داده بود که رهبر انقلاب گاهی به طور ناشناس به مناطق فقیرنشین میروند .
رجانیوز
http://rajanews.com/detail .asp?id=46965

خبرنگار زبل ما که این نخ را از امام جمعه محترم و محبوب مشهد گرفته بود قضیه را دنبال کرد تا اینکه موفق شد این تصاو یر نادر را از رهبر انقلاب و محافظان ایشان که با تغییر قیافه به محلات فقیر نشین رفته بود شکار کند.

و اگر در محله فقیر نشین زندگی می کنید مواظب باشید شاید مرد گدایی که یک دستش چلاق است و عینک دودی بچشم دارد، شخص مقام رهبری باشند

و یا مواظب باشید اگر موجودی را در منطقه مستضعفان با عینک مشاهده کردید، بدانید که رهبر انقلاب در لباس مبدل ظاهر شده است


در این عکس یکی از محافظان مقام رهبری در حال گفتگو با موبایل

Add A Comment: