CopyPastehas never been so tasty!

می گن تمبر احمدی نژاد چاپ شده منتها مردم نمی دونند کدوم طرفش

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
123 views

 

می گن تمبر احمدی نژاد چاپ شده منتها مردم نمی دونند کدوم طرفش را باید تف کنند


یارو بچش به دنیا میاد و 24 ساعت بعد اسمشو میذاره احمدی نژاد. بهش می گن این چه اسمیه. می گه پدر سگ 24 ساعت آمده تو دنیا 100 دفعه ریده

 

احمدی نژاد پاش تو گه رفته بود و در حال فکر بود که چه جوری کفشش را تمیز کنه که سعیدلو از راه رسید و گفت چی شده در خود فرو رفته ای

 

یه نفر تو خیابون راه افتاده بود و شعار می داد احمدی نژاد دروغگوست، احمدی نژاد دروغگوست. توسط برداران لباس شخصی دستگیر شد و بعد از محاکمه به ١٠ سال زندان

محکوم شد. به او گفتند یک سال زندان بخاطر اینکه به رئیس جمهور اهانت کردی و ٩ سال زندان هم بخاطر اینکه اسرار نظام را فاش کردی


Add A Comment: