CopyPastehas never been so tasty!

خانم میلانی همه فمیسنیت ها عقده ای هستند نه همه مردم

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
165 views

دیشب در برنامه تلویزیونی هفت با حضور مسعود فراستی و فریدون جیرانی، تهمینه میلانی، کارگردان سینما با اشاره به بخشی از فیلمش که دو شخصیت اصلی فیلم اقرار به عقده ای بودن خود می کردند گفت: همه ی مردم ایران عقده ای هستند!

وی ادامه داد: مگر می شود کسی در ایران زندگی کند و عقده ای نباشد. در این لحظه فراستی سخنان وی را قطع کرد و گفت: چنین مسائلی را به همه ی مردم نسبت ندهید.

 

در جواب باید گفت که سرکار خانم، کافر همه را به کیش خود پندارد! بله شکی نیست که همه فمینسیت ها عقده ای هستند اما نه همه مردم ایران

Add A Comment: