CopyPastehas never been so tasty!

منفی به کاربر هزارچهره

by anonymous

 • 0
 • 1
 • 2
343 views

در طول چند روز گذشته کاربری هزار چهره با درست کردن اکانت های تقلبی مشکلات زیادی رابرای سایت دنباله وهمچنین کاربران این سایت ایجادنموده است.این کاربر با ساخت بیش از سی الی جهل اکانت تقلبی ولینک دادن به سایتهای زرد درروند کارسایت اختلال ایجادنموده است.کاربران محترم دنباله لطفا بامشاهده هرلینکی که ازسایت زیر میباشد به این کاربرمتخلف وهزارچهره منفی بدهند

سایت زرد healthpromotion.ir

Comments

 • Persimon
  من قبل از اینکه اینجا کامنت قبلیم رو بگذارم باید کامنتهای دوستان رو بر روی سایت دنباله میخوندم.
  ممنون من جوابم رو گرفتم
 • Persimon
  میشه مدرک ارایه کنید برای این ادعا؟
  این سایت که به نظر سایت تجاری نمیاد. اگر هم لینکش رای آورده خوب نکات با ارزش پزشکی در سایت داشته.
  میشه نمونه لینکهاش رو تو کامنتهای دنباله بگذراید تا ما هم بررسی کنیم که آیا چندین اکانت کاربری داره یا نه؟

Add A Comment: