CopyPastehas never been so tasty!

بالاترین رسما و علنا به جاسوسی درایران روی آورد

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
301 views

بالاخره دم خروس از لای قبای سایت به ظاهر "بی طرف" بالاترین که صرفا به کار "اطلاع رسانی و اشتراک لینک" اشتتغال دارد بیرون زد

و علنا به شغل شریف جاسوسی در فضای سایبر معترف شد!!

با کمال تعجب  مشاهده کردم، امروز در صفحه اول بالاترین پیامی از طرف مدیریت سایت خطاب به کاربران به این مضمون به چاپ رسیده است:

"امروز بازهم فیلترینگ حکومت درحال بازی با سیستم فیلترینگ ایران (احتمالا به قصد شناسایی کاربران با رفع فیلتر بعضی وبسایتهای بزرگ مثل فرندفید) است. کماکان برای لاگین کردن به این وبسایتها از فیلترشکنها استفاده کنید اگر وبسایتها امکان .  https دارند میتوانید از https استفاده کنید.  اگر در مورد افرادی که درسازمانهای مربوط به فیلترینگ [کار می کنند] اطلاعاتی دارید به بالاترین ایمیل کنید یا به بالاترین ارسال کنید."


Add A Comment: