CopyPastehas never been so tasty!

سبزها به حریم خصوصی افراد تجاوز می کنند؟

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
207 views

۱-سبزها میگویند حریم خصوصی انسان محترم است، البته حریم خصوصی بعضیها را استثنا(نمی دونم ما به حریم خصوصی مردم تجاوز کردیکمم مثل این که ما بدین تلفن مردم از انګلیس را ګوش دادیم وایسادیم بیاد ایران بګیریمش یا مثلا ما بودیم در خونه مردمو شکوندیم رفتیم توش)ما بودیم؟

 

۲-سبزها به آزادی بیان ایمان دارندولی نمیدانم چرا حرفهای مخالف را نشنیده هو میکنند(ما حرف مخالف را نشنیده هو می کنیم؟مثل این که ماییم هر کی به اعتقادمون اعتقاد نداره حکم محارب می دیمو اعدامش می کنیم ماییم فیلتر می کنیم ماییم حک می کنیم اصلا ماثل این که ما اوین و کهریزک درست کردیم)ما هو می کنیم؟

 

۳-سبزها طرفدار دموکراسی هستند، البته فکر میکنند دموکراسی را باید خرید نه اینکه یاد گرفت(منظورتو متوجه نشدم ولی یه چیزی اونم اینه که ما دموکراسی می خوایم اونم به شکل غربی حالا از نظر شما خوبه یا بده رو نمی دونم ولی ما دموکراسی غربی می خوایم دموکراسی که هر کس دلش خواست حرفشو بزنه نه زندانی سیاسی باشه و نه روزنامه ای توقیف شه و نه سایتی فیلتر یا هک شه)ما دموکراسی را همراه با استقلال می خوایم.فرقی داره چه شکلی به دستش بیاریم؟

 

۴-سبزها با تعصب و بی منطقی مخالفنداما اگر جرات داری ایراد بعضی ها را بگیرسبزها(کاش هر کدوم از حرف هایی رو که زدی یه مثال براش می اوردی ولی چیزی که تو خودم دیدم اینه که از دروغ بدم میاد یه دفعه اعصابم خورد می شه وقتی می شینم حرفای ا.ن ګوش می دم یا اخبار ج.ا رو می بینم دوست دارم پاشم خودم رو بکشم اخه ندیده تهمت می زنن  می شینن برا همه پرونده سازی می کنن کسی که خواستار جدایی دین از سیاست هست رو می ګن دین جدید اورده یا مثلا کسی که به ولی وقیح اعتقاد نداره رو می رن جنازشو می دزدن تو زنونه قم خاک می کنن)ما این طوری هستیم که ایشون ګفتن؟

 

۵-اعتقاد دارند که زنها هم دارای حقوق مساوی هستندالبته نه از نوع چادریشان(مثل این که شما توی تظاهرات های جنبش رکت نکردی ببینی چقدر از زن های حاضر در راهپیمایی ها چادری هستند الیته مشخصا نمی تونید بفهمین اخه تلوزیون شما فیلمارو هر چیشو خودش بخواد پخش می کنه مګه ندیدید از ۷۰تا فیلم از عاشورا ۴-۵تاشو بیشتر پخش نکرد همین شد که شما شعارهایی مثلا:ما جنبش سبزیم و علم دار حسینیم همه با میرحسینیم همه با میرحسینیم یا این که فیلمی که مردم پرچمو امام حسین رو تکون می دادن نشون ندادن دیګه)انصافا ما تو جنبش چادری نداریم؟

 

۶-سبزها آدمها را برابر میدانندولی زشتها و بدتیپها را سزاوار رئیس جمهور شدن نمیدانند(دوست عزیز رییس جمهور نماد ملت هست رییس جمهور ابروی ملت هست ایا شما دوست دارید کشور رو یه کشور بدبخت جلوه بدید جدای از این ها مهم اینه که شما رییس مهور رو نمی خواید بد تیپ بودن هم می تونه یکی از بهانه های شما باشه ولی اینو مطمین باش تمام سزها از کارای این اقا انتقاد می کنن نه از قیافش حالا که بحث به ایجا کشید بزار یه شعار بګم یا هم بخندیم:رییس کاپشن پاره خاشاک که پا نداره)واقعا دلیل قیام مردم ایران کاپشن پاره بودن احمدی نژاده؟

 

۷-سبزها قهرمانها را دوست دارندالبته تا وقتی که در مقابل اعتراف کردن مقاومت کرده باشند(منظورت از اعتراف کردنو نفهمیدم اګه منظورت کسایی هست که اعتراف کردن که باید بګم کور خوندین شما و بالاسریهاتون ما هنوز برای ابطهی و بقیه کسایی که اعتراف کردند ارزش قایلیم ما و شرایط اون ها رو درک می کنیم و می ګیم اګه خودمون هم جای اونا بودیم خیلی زودتر اعتراف می کردیم اخه ما جرات نداریم ببینیم جلومون به یکی تجاوز کنن البته می دونم شما دیګه براتون عادی شده خودتون وارد عمل می شین)ایا الان ما سبزا از ابطهی و غیره بدمون میاد؟

 

۸-سبزها گذشته ی بعضیها را مدام توی سرشان میکوبند و گذشتهی بعضی دیگر را به کل فراموش میکننند(من کسی را نمی شناسم که به سبز ها پیوسته باشه و ما بګیم تو ګذشتت بد باشه مګه کسی ګذشتش بد ت از خود رهبران جنبش هست ما کاملا الان به اونا اعتقاد داریم و فکر می کنیم با اونا اوضاع از این بهتر می شه)این طوری نیست؟

 

۹-سبزها بعضی را سیبزمینی خطاب میکنندنمیدانند برای بعضیها سیبزمینی یعنی یک شب سیر خوابیدن(ما کسی را سیبزمینی خطاب نکردیم ما از سیاست های همون کاپشن پاره ګدا پرور انتقاد می کنیم که با سیب زمینی ۵ میلیون رای جمع می کنه ما می ګیم ما با کسایی که انتخابشون کردیم می تونیم حد اقل بدون ریا و سیاست رای جمع کنی شبی یه سیب زمینی به ینا بدیم)این طور نیست؟

 

۱۰-سبزها مخالف سرسخت فساد و دزدی هستنداما به خاطر اهدافمان با دزدهای معروف متحد میشوند(ما با کدوم دزد متحد شدیم ما خواهر اجاره ای اوردیم یا شما ما اوباش اوردیم یا شما مثل این که شما زیاد کیهان می خونی که شریعتمداری می ګه سبزها رفتن پول دادن به یه سری حراماده بیان سطل اشغال اتیش بزنن نه دوست عزیز ما این کاره نیستیم مثل اینکه نمی دونی امکانات ما یک هزارم شما هم نیست)ما با دزد متحد شدیم؟

 

ببخشید توی مطلب از ما خیلی استفاده کردم اینا فقط دیدګاه های شخصی بنده هستن نه تمام جنبش سبز

با تشکر

Add A Comment: