CopyPastehas never been so tasty!

خلا قانونی در برخورد با کودک آزادی

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
319 views

اخبار و تصاویر دردناک شکنجه یک دختربچه 8 ساله توسط ناپدری جنایتکار در تهران، دل هر انسانی را به درد می آورد و بغضی را در گلو. متاسفانه به نظر می رسد علی رغم شدت و حدت جنایاتی اینچنین و تکرر آنها در سالهای اخیر، همچنان خلا قانونی در برخورد با مجرمان کودک آزار وجود دارد که مجازاتی در خور شدت جرم را غیرمحتمل و خطا کاران اینچنینی را بر تکرار جرم، جری تر می سازد. به همه اینها اضافه کنید حکم فقهی عجیب عدم قصاص پدر به قتل فرزند که اینجانب شخصا به رغم مطالعه و غور در جوانب آن، از توضیحات و توجیهات فقهی و حقوقی در ذیل حکم همچنان قلبا و عقلا قانع نشده ام. به نظرم مشکل خلا قانونی در برخورد قاطع و شدید با کودک آزاری هم غیر مستقیم ریشه در همین مستثنی شدن پدر در قصاص قتل فرزند دارد. در جرایم کودک آزاری والدین و قتل فرزند، مجازاتهای سبکی چون اخذ دیه (که عملا از این جیب به آن جیب است!) و زندانهای کوتاه مدت چاره کار نیست. مجازاتهای تعزیر و تبعید هم که در اسلام در نظر گرفته عملا توسط قضات به محاق فراموشی رفته. سهل انگاری دستگاه در حمایت از حقوق بی پناه ترین قشر جامعه یعنی کودکان، در جامعه ای که ظلم و بی عدالتی و ناجوانمردی به امری عادی در بین مردمانش بدل کشته، عملا این گلهای نور رسیده و این آینده سازان میهن را در معرض ظلم و فشار مضاعف قرار داده است.    

Add A Comment: