CopyPastehas never been so tasty!

اگر مدیران بالاترین حاکم بر کشور شوند چه میکنند؟

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
282 views

اخیرا یکی از کاربران بالاترین به جرم گذاشتن یک علامت تعجب اضافی(!!) که در متن اصلی لینک شده هم گویا بوده به مدت یک هفته از ورود به سایت بالاترین محروم شده (حساب این کاربر در بالاترین بدلیل استفاده از علامت تعجب اضافه در تیتر  تا 4 روز دیگر بسته است) باید این تصور را داشت که اگر مدیران سایت بالاترین حاکم بر کشور شوند چه قوانینی را به اجرا در می آورند:

عطسه کنی  بدون اینکه دستمال در جلوی بینی خود بگیری باید یک هته از خانه بیرون نیائی، انجام این خطا برای بار دوم یک هفته زندان و برای بار سوم اعدام

سوت زدن هنگام شانه کردن مو در خانه شخصی خود موجب توقیف کلیه شانه ها به مدت یک هفته خواهد شد و در صورت تکرار کلیه فرد مجرم از ته و با تیغ تراشیده میشود

اگر موبایل شما 3 بار زنگ زد و شما به آن جواب ندادید به مدت یک هفته موبایل شما توقیف میشود ، برای بار دوم خودتان به مدت یک هفته حق خروج از خانه را ندارید و موبایلتان هم در توقیف خواهد ماند و برای بار سوم به یک منطقه بد اب و هوا تبعید خواهید شد

 

و غیره

 

 

Add A Comment: