CopyPastehas never been so tasty!

هشدار به دنباله :// لینکهایی که میسوزد

by anonymous

  • 3
  • 0
  • 0
370 views

سلام به همه کاربران چند روزیه که با افزایش کاربران و پا گرفتن مجدد دنباله و به تبع اون افزایش لینکهای ارسالی.تعداد زیادی از لینک های ارزشمند ارسالی با تعداد رای بسیار کم هیچگاه سبز نمیشود و این در حالی است که لینکهای بسیار معمولی بعضی از کاربران با سرعت زیاد سبز و حتی بالای 60 رای میاورد.

از همه کاربران و مدیران سایت تقاضا دارم که به لینکهای سایر کاربران هم توجه ویژه داشته باشند تا به بحران باند بازی (مثل بالاترین) دچار نشویم

Add A Comment: