CopyPastehas never been so tasty!

ولایت فقیه یک اندیشه باستانی است

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
194 views

گروهی که این روزها به به ایران فحش می دهند و می گویند ذلت است خاک بی ارزش است! ای کاش به اندازه خردلی از فرهنگ ایران باستان آشنایی داشتند! و آبشخور و ریشه های اندیشه های شیعی و حتی اسلامی را پیدا می کردند کجاست!

اگر کتاب وندیداد را ببینید که فقه ایران باستان بوده از شباهت آن با رساله های امروزی شگفت زده می شوند! اصول و باورهای شیعی همه ایرانی است! وقتی رئیس چمهور می گوید اسلام ما برداشتی ایرانی است برخی جاهل و نادان که هیج شناختی از ریشه ایرانی خود ندارند به رگ غیرتشان بر می خورد!

در مورد امام زمان هم همینطور! امام زمان یک اندیشه کاملا باستانی و ایرانی هست و تنها ملتی که نخست امام دوازدهم را در جایگاه امام  زمان پذیرفت ایرانی ها بودند! درست است امام عصر شخصیت حقیقی و تاریخی است ولی پشتوانه ریشه ایرانی باستانی بوده که توانسته باور به او را در جهان زنده و بلند آوازه کند !

مهمتر از همه اندیشه ولایت فقیه کاملا ایرانی و باستانی است و از دوران پادشاهان کیانی بوده و حتما شخص نخست کشور می بایست اندیشه های الهی و روشن بینی قلبی و متصل به خدا می بوده است و در راستای احکام خدا و فرامین او عمل می کرد! و تمام پادشاهان ایران در نقش برجسته های باستانی ایران حلقه مهر را که گفته می شود نمایند اهورا مزدا در زمین بوده دریافت می کرده و آن مجوز حکومت در ایران بوده است!

Add A Comment: