CopyPastehas never been so tasty!

برگردانی از مقدمه کتاب قصه های افسانه ای از برونو

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
341 views


امید که یارای به انجام رساندن برگردان این مقدمه را که شاید در پدر و مادران جوانی که اینجا حضور دارند، انگیزه ای ایجاد کند برای خواندن خود کتاب . کودکان ما سرمایه های آینده سرزمین ما هستند و نجات بشریت از حماقت هایش بسته به آموزش آنها و بدست آنهاست

قصه ، افسانه، پاسخی ست به نیازها و اضطراب های طبیعی کودک. این نظریۀ پیشنهادی بتلهایم است در کتاب اهمیت افسانه و قصه ها برای کودکان.
قصه های افسانه ای، فلکلوریک و مردمی ، که از زمانهای بسیار دور می آیند مانند (سیندرلا و ...) جواب های دقیق و غیر قابل انکاری اند به نگرانی های کودک جوان و  نو جوانی  که به سن بلوغ می رسد. در حالی که پادشاه و ملکه نقش پدر و مادر خوب را دارند گاها کودک در تخیلا تش از پدر و مادر چهره های خوب نمی سازد، اما، آنها را به جای نامادری، جادوگر و اژدها میگذارد و بدجنس و نمهربانشان می پندارد.
داستانهای افسانه ای، به عکس آنچه  بارها میشنویم، منقلب کنندۀ ذهن شنوندگان جوانش، نه تنها نمی باشند ، بلکه، بیان کنندۀ آن قسمت از ضمیر نا خودآگاه کودک می باشند که خود کودک با عبور از مرحلۀ خاصی از رشدش، باطنن در خود باز خواهد شناخت. علاوه بر این قصه ها سخن از آزمایشاتی که در آینده پیش خواهند آمد ، میکنند و اینکه چه تلاش هایی باید برای موفق شدن کرد. معهذا، قصه ها همیشه آخری خوش و اطمینان بخش دارند، و این آن چیزی ست که کودک با خود را به جای قهرمان داستان گذاشتن، مصرن خواهان آن است.
برونو بتلهایم با انتخابی از داستانهای فلکلوریک (مردمی) در تمام دنیا از هزار و یک شب گرفته تا قصه های برادران گریم و با گذری از داستانهای مشهور والت دیسنی به روشن کردن نظریه خود پرداخته است. ما همراه با او به کشف این ثروت عظیم موروثی و دیرینه می رویم، بعد از خواندن این کتاب هرگز نخواهیم توانست به قصه های کودکان با همان دید قبلی نگاه کنیم.

مقدمه :
 تلاش برای مفهوم بخشیدن به زندگی
اگر تنها داشتن زندگی ای روزمره خوشحالمان نمی سازد و در پی آن هستیم که حضوری آگاه ، در صحنه زندگی داشته باشیمم، مبرمترین و مشکلترین وظیفه ما ایجاب میکند که به زندگی معنا ببخشیم. درصد زیادی از مردم لطف زندگی کردن را از دست دادهاند و از تلاش کردن نیز دست کشیده اند، چرا که زندگی برایشان بی مفهوم است. هیچکس به یک باره ، نه فقط معنی زندگی را در یک سن مشخص از کودکی بدست نمی آورد بلکه حتی، زمانی هم که انسان پخته و عاقلی میشود بدان معنی نیست که مفهوم،  زندگی و آنچه که باید زندگی نامیدش، یاد داشته باشد. و این استنباط از زندگی تنها در پروسه یک رشد متوالی بدست می آید. در هر سنی که باشیم ، بایدمان در پی درک حداقلِ معنای زندگی ست  و قادر بودن به کسب و استخراج آن در هر مقطعی از رشد ذهنی و ذکاوتمان . بر خلاف اسطوره آتنا (مظهر عقل و خرد) که به یکباره از سر زئوس زاده شد، عقل و خرد به خودی خود و تام و کمال زاده نمی شود، پختگی اندیشه، کم کم و با عبور از یک سری تجارب ابتدایی و حتی غیر منطقی بدست می آید . تا وقتی که به سن جوانی نرسیده ایم، تجربه های ما در زندگی نمی توانند استنباط ما از وجود را گسترش دهند.

متاسفانه تعداد زیادی از پدر و مادر ها،به خیال اینکه تبیین ما از وجود، جهان و ایده هایمان در مورد زندگی و آنچه که  معنی می دهد،به یکباره پا به عرصه وجود نهاده است ، توقع دارند که فرزندانشان نیز چون آنها بیاندیشند، غافل از آن که ، همانطور که رشد فیزیکی و اندیشه کم کم و در طی زمان صورت میگیرد، رشد عقلی نیز به مرور و طی یک پروسه ای از تکامل کودک حاصل میشود. امروز مهمترین و سخت ترین وظیفه آموزشی ما این است که به کودک کمک کنیم تا از زندگی تعریفی برای خود داشته باشد، همانطور که در مورد ما در گذشته می بایست عمل میشد. برای تعریف کردن زندگی، کودک میبایست از بحران های رشدی زیادی عبور کند. او به مرور که بزرگ میشود باید بیاموزد تا خود را بهتر بشناسد، تا بتواند همزمان یاد بگیرد که دیگری را بفهمد و بالاخره قدر شود با محیط اطرافش ، رابطه هایی سودمند و قانع کننده و دو جانبه ای برقرارسازد. برای داشتن درکی عمیق از زندگی لازم است  تنگ نظری های یک حضور خود بینانه و محدود به خود را در هم شکست و باور کرد که هر انسانی قادر است ارمغان زندگی خودش باشد. اگرنه اکنون و همین جا ، حداقل در آینده. اگر می خواهیم که به رضایت خاطر و خشنودی از خود و عملکردهایمان ، دست یازیم، لازم است که به این ضرورت پی ببریم.

برای بازیچه دست روزگار نشدن، باید به رشد و توانمندی های درونی کودک همت بگماریم، تا احساس، قدرت تصور و خیال، هوش و ذکاوتش، یکی با اتکا بر دیگری، همدیگر را تقویتی دو جآنبه بخشند. تصورات خوب و بد، به ما توان این را می دهند که منطق مان را رشد دهیم. تنها اعتماد به آینده میتواند بر رقیبان راه، که ملاقات خواهیم کرد، پیروزمان گرداند و بر پیروزی یاری مان بخشد ...
ادامه دارد...

Add A Comment: