CopyPastehas never been so tasty!

کیهان:تسخير خيابان... البته باز هم در فضاي مجازي

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
200 views

وه تبليغات تحريك آميز رسانه هاي ضد انقلاب براي ايجاد تشنج در روز كارگر حتي موش هم نزاييد.
ده ها رسانه ضد انقلابي طي يك ماه اخير (پس از تعطيلات نوروز) چنين القا مي كردند كه تشنجات خياباني چند ماهه پس از انتخابات، مجدداً در روز 11 ارديبهشت باز توليد خواهد شد. رسانه هاي به هم زنجير شده اي نظير صداي آمريكا، راديو فردا، بي بي سي، گويانيوز، راديو فرانسه، دويچه وله، بالاترين، فيس بوك، تويتر، راديو زمانه، كلمه، نوروز، روزنت، اخبار روز، ايران امروز و... در روزهاي اخير با استناد به بيانيه ها و اظهارات موسوي، كروبي، سازمان مجاهدين و جبهه مشاركت و ضمن تشديد تبليغات خود، زمان و مكان تجمعات را نيز اعلام مي كردند اما همين رسانه ها ديروز با روشن شدن دروغ هاي تكراري به چند روش عمل كردند. برخي از آنها ترجيح دادند مطلقاً سكوت كنند و به روي خود نياورند كه دست كم 20 روز بود وعده اغتشاش مي دادند. دسته دوم استفاده از تصاوير آرشيوي! را با چاشني دروغ پردازي برگزيدند و براي خود افسانه هايي ساختند تا اصطلاحاً از رو نرفته باشند و براي برخي مخاطبان خاص ضد انقلاب و ايزوله شده پشت صفحات مجازي - به ويژه در خارج كشور- روحيه بدهند كه فتنه نمرده است.
در اين ميان راديو فردا و دويچه وله و برخي رسانه هاي مشابه به استناد سايت موسوي (وابسته به موسوي) و جرس (وابسته به باند مهاجراني) مدعي شدند فضاي تهران امنيتي(!) بوده است. در اين ميان سايت گويانيوز روز شنبه، روز پركاري را از حيث تحريك و فريب پشت سر گذاشت به نحوي كه بعد از ظهر همان روز خبرهاي جعلي منتشر مي كرد، از جمله «مردم از چند جهت به سوي وزارت كار در حال حركتند. هزاران نفر تظاهرات را آغاز كردند. هر لحظه بر تعداد جمعيت افزوده مي شود(!) نيروهاي سركوبگر كار ويژه، سپاه، بسيجي ها و انتظامي، منطقه را به صورت پادگان درآورده اند(!)
اين تحميق ها در حالي بود كه ديروز يكشنبه پس از روشن شدن واقعيت، يكي از كاربران سايت بالاترين با انتقاد از بي عرضگي مطلق ضدانقلاب نوشت: ديروز مقابل وزارت كار حتي عابرين هم كم بودند. در مناسبت هاي بعدي هم مي خواهيم همين طور ضعيف عمل كنيم؟ آخه دوستان من، همرزمان محترم! ديگر جنبش يك ساله ما كودك نيست! براي من خيلي جالب است وقتي مي بينم فعال ترين دانشجويان هم كلاسي من در دانشگاه آزاد به قرار جنبش براي تظاهرات روز كارگر بي اعتناست. چه برسه به يك شهروند عادي! باور كنيد همين طور پيش بره، 22 خرداد را هم از دست مي دهيم و چيزي جز يأس براي ما نخواهد داشت.
سايت جرس هم پس از اينكه آب ها از آسياب افتاد و براي چندمين بار سنگ روي يخ شد، نوشت: «تاكتيك راهپيمايي قطعاً اشتباه است. از اينكه خلاف موج شما حركت مي كنم از همه دوستان سبز عذرخواهي مي كنم. من تاكنون در هيچ تجمعي از تجمع سبزها نبوده كه شركت نكرده باشم اما راهپيمايي در شرايط فعلي بعنوان محور اصلي حركت جنبش سبز قطعاً اشتباه است چرا كه هر روشي كه جنبش سبز اتخاذ مي كند بايد 1- حتماً ميليوني باشد. 2- كمترين خسارت و بيشترين بازدهي را داشته باشد 3- رو به گسترش باشد- يعني تا حد امكان و روز بروز به پتانسيل نهائي جنبش سبز يعني همه كساني كه در بيست و دو خرداد به احمدي نژاد رأي ندادند (شامل تحريمي ها و طرفداران محسن رضائي و حتي سهام عدالتي ها) نزديك شود- نه اينكه آنچه داشت را از دست بدهد 4- پيوسته باشد 5- نتيجه آن ملموس و روشن باشد و موفقيت روش كاملاً آشكار باشد. حال يك بررسي منصفانه نشان مي دهد كه تاكتيك راهپيمايي در بهترين روزهاي خود فقط شرطهاي شماره يك و پنج را برآورده كرده است و بعد از بيست و دو بهمن آنها نيز از دست رفته است.»
به نظر مي رسد با توجه به گزارش سايت بالاترين خوب است مسئولان شهري از شبكه فتنه گران براي كاستن از حجم ترافيك استفاده كنند!

Add A Comment: