CopyPastehas never been so tasty!

قضیب نظام در روز زن خوابید!

by anonymous

  • 1
  • 0
593 views

اکبر هاشمی رفسنجانی تنها سیاستمدار نظام جمهوری اسلامی است که به دلیل وضع ظاهری خود از طرف ملت به لقب اکبر کوسه مفتخر بوده است. در فرهنگ مردسالار ایران کوسه ها بیشتر شبیه مونث ها دانسته می شوند اما کیست که نداند اکبر فقط ظاهری کوسه داشت و در واقعیت عمود و استوانه و قضیب! نظام بود. اکبر هاشمی رفسنجانی  عمود نظام بود چون خصائل عملگرایانه و رویکردهای توسعه طلبانه و مدرن وی او را همانند ظاهرش از همه آخوندهای سیاسی ایران جدا می کرد که از صدقه سر تریاک بعدازناهار یا با مدیریت جامعه بیگانه اند یا تفسیری ماقبل تاریخ از آن ارائه میکنند. اکبر هاشمی رفسنجانی  استوانه نظام بود چون بخش عمده ای از مسئولیت و سختی های به ذلت کشاندن یک ملت را بر دوش و جسم خود آسان کرده بود و این هم از شگفتیهای اکبر کوسه بود که تومنی هفت ثنار با کون گشادهای حوزه فرق داشت که بزرگترین کار زندگیشان بلند کردن اصول کافی از زمین بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی قضیب نظام بود چون سنگ زیرین آسیاب نظام در هر کشاکشی بود از همان افتضاح ایران گیت بگیرید تا جام زهر کذائی شکست جنگ خانمانسوز و این آخری نماز جمعه سال گذشته که ضمن پذیرش اشتباهات نظام ، خواستار عذرخواهی از مردم و برگرداندن آب و ابروی رفته به جوی بود. و این هم از شگفتیهای اکبر کوسه است که شجاعانه در میان بزدلان جای خوش کرده زیر عبای خامنه ای البته به روش خود جانب ملت را گرفت. او به هوش سرشار خود میدانست که ادامه حیات و باروری و بالندگی و فرج در دستان ملت است نه مشتی دجاله و رجاله که همچون موی زائدی روئیده در شرمگاه ولایت به داروی نظافتی بند هستند. این همه شگفتیهای اکبر کوسه اما رنگ میبازد وقتی ببینیم و بدانیم که این عمود و استوانه وقضیب نظام در روزی خوابید که صدسالگی نهضت بیداری و رهائی زنان گرامی داشته شد و نظامی که چنین عمود و استوانه ای آشنا به فرج داشت، به خودارضائی با باتوم اکتفا کرد. فاعتبرو یا اولی البصیرت!