CopyPastehas never been so tasty!

جناب وزیر اطلاعات باهوش حکومت خامنه ای، بی‌ گناهی هزاران هزا

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 1
214 views

 

جناب وزیر اطلاعات باهوش حکومت خامنه ای، بی‌ گناهی هزاران هزار هموطن من رو ثابت کردی!

جناب مصلحی، وقتی‌ تو به عنوان یکی‌ از مطلع‌ترین افراد از مسائل امنیتی کشور در عریض و طویلترین دستگاه اطّلاعاتی حکومت خامنه ای، از ارائه دادن کوچکترین مدرکی‌ برای اتهامات سنگینی‌ که به نزدیکترین و مورد اعتماد‌ترین افراد جمهوری اسلامی وارد کردی عاجز هستی‌، به من یکی‌ ثابت کردی که ادعا‌ها و اتهامات حکومت در مورد   فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی، مهدی اسلامیان و هزاران هزار هموطن بی‌ گناه دیگه از چه جنسی‌ بوده! جناب مصلحی شیاد، ثابت کردی که همه این هموطنان بی‌ گناه بودن و از این به بعد هر مخالف دیگه‌ای رو هم که حکومت دستگیر و مجازات کنه بی‌ گناه هست و تمام اتهاماتی که به این هموطنان وارد میشه دروغ و بی‌ پایه و سند هست!   

Comments

  • alavian
    آقای نویسنده اسامی علی صارمی، جعفر کاظمی، زهرا بهرامی، حسین خضری و محمد حاج آقایی را فراموش نکنید.

Add A Comment: