CopyPastehas never been so tasty!

وقتش رسیده که آزادی به نام شما سوگند یاد کند که از آنِ شما خ

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
161 views

فردا ما بر سنگ فرش خیابانهای این خاک غریب شما را و مظومیت شما را به فریادیم،
فردا حق قبل از هر کس و هر چیز با شماست،
نگاه های مضطرب و منتظر زیادی از اقصی نقاط جهان به شما دوخته شده،
قلبهآی خاموش هزاران شهید، در بیش از ۱۰۰ سال مبارزه برای آزادی این خاک پر گوهر،
قلبهای تپاند و مهربان و داغدار هزاران مادر داغدار با آه خاصه و پر سوز،
روح بزرگ هزاران قهرمان، خفته در دل این خاک،
روان پاک اهورا مزدا این اولین پیامبر برخاسته از سرزمین یران پنجه افکنده بر آسمان انسانیت،
گفتارها، پندارها، و کردار نیک میلیونها ایرانی اسیر، غریب، زخمی و مغرور، فردا با شماست.
قلب ما در غربت برای شما میتپد، چندین شب است که چشم بر درِ ایران و بهمنش آنهم ۲۵ بهمنش که قرار است اینبار سپیدیش به سیاهی نزند، فراتر از آن حتا سبزِ سبز باشد، دوخته شده است، در را بر رویمان باز کنید که از بی پناهی بدر آییم و دوباره باز به آغوش مادر باز گردیم.

که، فریادتان بلند، تعدادتان بیشمار، پاهایتان استوار، و مهرتان بر خشمِ ظالم پیروز باد
که، دشمن از شما شرمنده، دستهایش بر شما ناتوان، قلبش از خروشتان هراسان باد،
که، هستی و نفس گرم بهار آزادیش شما را همراهی کند تا ریدن ه مقصد : آزادی
وقتش رسیده که آزادی به نام شما سوگند یاد کند که از آنِ شما خواهد بود، در ایرانی آزاد، آباد و مستقل از هر بندی

تبسم، اشک و مهری بی پایان

زنده باد یران

Add A Comment: