CopyPastehas never been so tasty!

من با به قدرت رسیدن جنبش سبز مخالفم

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
178 views

من با به قدرت رسیدن جنبش سبز مخالفم چون هنوز چند چیز را در خودش درست نکرده:

1-     کسایی که در این جنبش داد و هوار میکنند و بسیار بی ادب هستند، کم نیستند.

2-     اکثریت حرفها و شایعات را بدون بررسی علمی باور کرده و دهن به دهن پخش می کنند، و اگر هزار تا مقاله علمی هم بیاوری میگویند خفه شو، ما دانشجو و فرهیخته و فلان وچنان هستیم ولی به جان خودم لیسانس رو هم به زور تمام کردن.

3-     کسانی که در دو گروه بالا هستند بسیار پررو هستند و من اطمینان دارم که این افراد، در آینده جلو دار شده و اگر روزی به  قدرت برسند، با پررویی همه را کنار زده و پدر همه را در می آورند.

4-     اگر حتی از سایت ویکیپدیا هم اطلاعات درست به آنها نشان دهید، حاضر نیستند که حق را قبول کنند و لینک شما را با منفی زیاد پاک میکنند.

5-     در بحث کم میاورند شدیدا و سریع مسخره بازی در می آورند تا طرف پشیمان شود و برود.

6-     دلیل آخر اینه که از هر کسی که خوششان نیاد، می گویند ساندیس خور.

7-     دلیل بعد از آخر این که به من میگند سا ندیس خور.

 

بابک معماری

سایت رسمی بابک معماری Babak Memari Web Site

https://sites.google.com/site/babakmemariwebsite

Add A Comment: