CopyPastehas never been so tasty!

Pieniądze na rowery 2014-2020

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
72 views
Przypuszczam, że część z Was po przeczytaniu tematu ma poczucie, że sprawa jest odległa i nie warto o tym myśleć, ale ja zachęcałbym bardzo do przeczytania maila i przesłania swoich uwag do 29 czerwca. Wiem, że tekst jest pełny unijnego żargonu, ale prosiłbym o opinie nawet, jeśli ktoś nie chce się w niego zagłębiać.
 
Chciałbym bowiem przygotować pismo na najbliższe spotkanie, aby przesłać je w imieniu całego zespołu. Teraz bowiem decyduje się czy polityka rowerowa, którą chcemy wdrożyć w Katowicach będzie miała fundament w postaci pieniędzy z UE.
 
5 czerwca Zarząd Województwa Śląskiego przyjął pierwsze wytyczne dotyczące wykorzystania pieniędzy z Unii w latach 2014-2020. Do 20 lipca trwają konsultacje społeczne tego dokumentu i moim zdaniem warto, abyśmy jako zespół je przesłali do marszałka. Kilka małych zmian może dać nam szanse na kilkaset milionów euro.
 
Oto moja analiza, z którą proszę polemizować i zgłaszać uwagi. Wyciąg z dokumentu załączam, a jego całość można znaleźć pod adresem - http://rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1340025969&art=1&id_m=&kat=&katrodzic= W skrócie na Śląsku mamy w przyszłej puli unijnych pieniędzy dwa priorytety (33% z ok. 1,7 mld. euro), w których rower jest wpisany, ale - moim zdaniem - trochę przy okazji i trzeba powalczyć, aby infrastruktura rowerowa miała pewne źródło finansowania do 2020 r.
  1. W celu tematycznym 6. („Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów”) mamy działanie "4. Czysty transport publiczny". W jego ramach będzie można składać projekty dot. "Zakup/modernizacja środków i infrastruktury transportu publicznego (autobusy, tramwaje, tabor kolejowy)." Dopiero w szczegółowej karcie opisu priorytetu (czyli w części wyznaczającej kto i jakie projekty może składać) mamy zapis, że mogą to być "np. autobusy, tramwaje, tabor kolejowy, wiaty przystankowe, elektroniczne tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, tory tramwajowe/kolejowe, trakcja, infrastruktura rowerowa)". Na cały priorytet, obejmujący jeszcze trzy inne zadania, przeznaczone zostanie 7% pieniędzy.
  2. Moim zdaniem powinniśmy dążyć do przeformułowania treści opisu ogólnego projektów w  następujący sposób: "Zakup/modernizacja środków i infrastruktury transportu publicznego, w tym rowerowej (autobusy, tramwaje, tabor kolejowy, infrastruktura rowerowa)." Chodzi o nadanie większej rangi transportowi rowerowemu, jako najczystszej formie transportu publicznego. Dodatkowo chodzi mi też, aby zapis "infrastruktura rowerowa", która pojawia się teraz tylko w jednym miejscu nie zniknął zupełnie tak jak np. słowa "lub czasopisma" - nie wietrzę tutaj żadnego spisku;)
  3. Dodatkowo w konsekwencji zmiany tego zapisu byłbym za tym, aby wnioskować o dopisanie wskaźnika dla tego typu projektów w formie: "Zwiększenie udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim, w miastach objętych wsparciem".
  4. W celu tematycznym 7 („Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych”) w opisie mamy aż trzy tematy, w tym "Poprawa stanu technicznego i zintegrowanie transportu publicznego w obrębie regionu". W jego opisie znajdujemy zapis "Przekształcenia systemu [wojewódzkiego transportu publicznego] powinny iść w kierunku zoptymalizowania wykorzystania środków transportowych (m.in. wyboru najodpowiedniejszego środka na trasie, gdzie obecnie następuje nakładanie się linii), szerszego wykorzystania transportu publicznego niskoemisyjnego, doskonalszego dostosowania usług do potrzeb i oczekiwań podróżnych. Zmiany te muszą odbywać się poprzez inwestycje w infrastrukturę, wymianę taboru i wdrażanie w miastach rozwiązań ograniczających nadmierne kumulowanie się ruchu samochodowego. Do najważniejszych elementów należy tutaj wymienić: systemy park&ride, nowoczesne centra przesiadkowe, budowę infrastruktury alternatywnych form transportu (np. ścieżek pieszo-rowerowych) oraz alternatywnych niskoemisyjnych środków transportu (np. z napędem elektrycznym), jak również Inteligentne Systemy Transportowe.Niestety w karcie opisu priorytetu znajdujemy tylko dwa typu dozwolonych projektów: Budowa nowych odcinków dróg, Przebudowa dróg istniejących prowadząca do wzrostu przepustowości. Nie ma więc - moim zdaniem - szans na realizację pięknych haseł z opisu, bo pieniądze pójdą w asfalt dla aut. Zwrócę uwagę, że na ten priorytet ma iść aż 27% pieniędzy z ok. 1,7 mld. euro. Warto więc powalczyć o dopisanie nowego działania, uwzględniającego założenia zrównoważonego transportu.
  5. Moim zdaniem należałoby wnioskować o dopisanie nowego typu projektów: "Budowa lub przebudowa infrastruktury alternatywnych form transportu (np. dróg rowerowych, systemów park&ride, Inteligentnych Systemów Transportowych)". Dodatkowe wskaźniki to "Całkowita długość nowych dróg rowerowych (km)", "Całkowita długość przebudowanych dróg rowerowych (km)" oraz "Liczba wybudowanych centrów przesiadkowych w systemie park&ride (szt.)" i "Liczba wdrożonych Inteligentnych Systemów Transportowych (szt.)".

Add A Comment: