CopyPastehas never been so tasty!

پنج تن از فعالین مراغه ای تراختور به دادگاه احضار شدند

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
124 views

این پنج تن را دو سالل پیش در بازی تراختور و مس به خاطر باز کردن پلا کاردی با مضمون

"مراغا اورگینین سس تراختور---یاشاسین آذربایجان=صدای  قلب مراغه تراختور--پاینده باد آذربایجان"

گفتنی است این هواداران تراختور را از خانه هایشان دستگیر کرده اند و به اداره ی اطلاعات تبریز منتقل کرده اند

آن دو نفر پس از تحمل 15 روز بازداشت در بند موقت زندان تبریز و شکنجه های شدید روحی و روانی و جسمی پس از گذاشتن وثیقه آزاد شده اند

اتهامات وارده به آنها: اخلال در نظم عمومی.تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری می باشد

که به وکالت وکیل در بندشان آقای موسی برزین از دو اتهام اولی تبرئه شدند

بیست و دوم آذر هم دادگاه دیگری دارند

آن دو تقی مولوی و بهراد خدایاری نام دارند

ولی به کدامین گناه؟

حمایت از یک تیم مردمی یعنی توهین به رهبری؟

 http://205.196.120.19/1e760147ecb8dfde1f0e62bf40d068118150f16b0fcb88a1309c2d8516b199f96g.jpg

شایان ذکر است تصویر بالا مربوط به آن بازی نیست.

 

Add A Comment: