CopyPastehas never been so tasty!

Mevlam Görelim Neyler - Erzurumlu İbrahim Hakkı

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
214 views
Hak şerleri hayreyler,
Zannetme ki gayreyler,
Arif onu seyreyler;
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler...

Sen Hakk'a tevekkül kıl, 
Tefvhiz et ve rahat bul, 
Sabreyle ve razı ol; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler. 

Kalbin O'na berk eyle, 
Tedbirini terk eyle, 
Takdirini derk eyle; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler.

Hallâk-ı Rahim O'dur, 
Rezzâk-ı Kerim O'dur,
Fe’âl-i Hakim O'dur; 
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Bil kat-ı hacâtı, 
Kıl O'na münacâtı,
Terk eyle murâdâtı; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler.

Bir işi murâd etme, 
Olduysa inâd etme,
Hak’dandır o reddetme; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler.

Hakk'ın olacak işler, 
Boştur gâm-u teşvişler,
Ol hikmetini işler; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler. 

Hep işleri fâiktir, 
Birbirine lâyıktır,
Neylerse muvâfıktır; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler. 

Dilde gamı dûr eyle, 
Rabbinle huzur eyle,
Tefviz-i umûr eyle; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler. 

Sen adli zulüm sanma 
Teslim ol oda yanma,
Sabret, sakın usanma; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler. 

Deme şu niçin şöyle, 
Bak sonuna sabr eyle,
Yerincedir ol öyle; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler. 

Hiç kimseye hor bakma, 
İncitme gönül yıkma,
Sen nefsine yan çıkma; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Mü’min işi renk olmaz, 
Akıl huyu cenk olmaz,
Arif dili tenk olmaz; 
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Hoş sabr-ı Cemilindir, 
Takdir-i Kefilindir,
Allah ki Vekilimdir; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler. 

Her dilde O'nun adı, 
Her canda O'nun yâdı,
Her kuladır imdâdı; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler. 

Nâçâr kalacak yerde, 
Nâgâh eder ol perde,
Dermân eder ol derde; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler. 

Her kuluna her anda, 
Gâh kahr-û gâh ihsânda,
Her anda O bir şanda; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler. 

Gâh Mu’ti û gâh Mâni 
Gâh Darr ü gâh Nâfi
Gâh Hâfizu gâh Râfi. 
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler. 

Gâh âbdin eder ârif, 
Gâh eymenü gâh hâif,
Her kalbin O'dur Sârif; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler.

Gâh kalbini boş eyler, 
Gâh hulkunu hoş eyler,
Gâh aşka duş eyler; 
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler. 

Gâh sâde ve gâh rengin, 
Gâh tabun eder rengin,
Gâh hürrem gâh gamgin; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler. 

Az ye, az uyu, az iç, 
Ten mezbelesinden geç,
Dil gülşenine gel göç; 
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Bu nass ile yorulma, 
Nefsinle dahi kalma,
Kalbinde irab olma; 
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler. 

Geçmişle geri kalma, 
Müstakbele hem dalma,
Hal ile dahi olma; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler.

Her dem anı zikreyle, 
Zirekliği koy şöyle,
Hayrân-ı Hakk ol şöyle; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler. 

Gel hayrete dal bir yol, 
Kendin unut O'nu bul,
Koy gafleti hazır ol;
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler. 

Her sözde nasihat var, 
Her nesnede ziynet var,
Her işte ganimet var; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler. 

Hep rumzu işarettir, 
Hep gamz ve beşâdettir,
Hep ayn-ı inayettir; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler. 

Her söyleyeni dinle, 
Ol söyleteni anla,
Hoş eyle kabul canla; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler.

Bil elsine-i halkı, 
Eklâm-ı Hakk ey Hakkı,
Öğren edeb-u hulkû; 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler. 

Vallahi güzel etmiş, 
Billahi güzel etmiş,
Tallahi güzel etmiş; 
Allah görelim netmiş
Netmişse güzel etmiş. 


İbrahim Hakkı Erzurumî

Add A Comment: