CopyPastehas never been so tasty!

Haney GruppNyckelordstaggen 85258080733

by roseannelaila00

  • 0
  • 0
  • 0
36 views

5 Mortgage Scams

 

En långsamekonomiärmogenförbedrägerier

 

Den trögaekonominochlångsamtåterhämta sig bostadsmarknadenskapar en perfektmiljöförinteckninglurendrejeri, med desperatavillaägaresomlätt byte förbedragare.Skurkarnasägavad du villhöra.De göraffärenlåterlockandeoch legit.Du ärmisstänksam i början, men någonstanspåvägen, du gerdempengarellerundertecknadokument du inteskulleunderteckna.Snart, du inseratt du harblivitlurad.

 

Tusentalsvillaägareärlurade i inteckningbedrägeriervarjeårochlurendrejareintebehöverletalångtföroffren, säger Yolanda McGill, senior rådgivareför Fair Housing &rättvisautlåningprojektet, ettinitiativavjuristernasutskottetförmedborgerligarättigheterenligt lag i Washington, D.C.

Add A Comment: