CopyPastehas never been so tasty!

جبهه گیری و توهین موسس بالاترین به سایت دنباله و .

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
646 views

لینکی در بالاترین دیدم به این مضمون: "بالاترین همسایه غازه! آیادنباله محل کوچ کاربران مخالف می باشد" و در کمال توجه کاربری به نام مهدی در نظری سخیف به دنباله و کاربران اون بی احترامی مینماید و اونا رو ساندیس خور و یا ساندیسی مینماید... این کاربر همان مهدی موسس بالاترین می باشد!   

Add A Comment: