CopyPastehas never been so tasty!

خرج چند ده میلیاردی سپاه در استان فارس برای برگزاری اجلاسیه

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
165 views

خرج چند ده میلیاردی سپاه در استان فارس برای برگزاری اجلاسیه ی سرداران و ولایتمداران

 فقط کافی است در شهر شیراز یک قدمی بزنید.در هر 100 متر از نقطه ی شهر یک بنر بزرگ برای تبلیغ اجلاسیه ی سران و سرداران ولایتمدارنصب شده است.این مورد در تمامی استان های فارس نیز وجود دارد. به طوری که بیش از ده ها هزار بنر در سطح شهر نصب شده است.  در جاده ها و خارج شهر نیز بنرهای زیادی دیده می شود ،هزاران بنر نیز در ورودی های شهر شیراز و در اتوبان های شیراز –مرودشت و شیراز-سپیدان نصب شده است.  این هجمه ی عظیم تبلیغات برای برگزاری یک اجلاسیه  سوالاتی را برای شهروندان به وجود آورده است :  آیا از جیب باباتون دارید خرج می کنید؟ مگر این پول ها بیت المال نیست؟مگر مردم نباید راضی باشند؟آیا هزینه ی نصب و چاپ هر 2 بنر نمی تواند مقدمه ی اشتغال یک جوان باشد؟  برای معظل بیکاری و مسکن چه کرده اید که با خیال راحت ده ها میلیارد از پول بیت المال را صرف تبلیغات می کنید؟  مگر در دستورات دینی ما پرهیز از اسراف به کرات دیده نمی شود؟این همه اسراف برای چیست؟  

Add A Comment: