CopyPastehas never been so tasty!

آیا خودکشی شاهپور علیرضا پهلوی مقدس است؟

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
304 views

قبل از هر چیز درگذشت شاهزاده علی رضا پهلوی را تسلیت میگویم.


از خودکشی علیرضا پهلوی تصویری ندارم. فکر می کنم کسی که به خودش شلیک می کند حتما مغزش را متلاشی می کند. اما ترجیح می دهم تصویری که از او در ذهن نگه می دارم همین تصویرهایی باشد که او را در کنار مادر و برادر و پدر و خانواده نشان می دهد. میان او و راهب بودایی آتش پل زده است. راهب در آتش می سوخت و علیرضا خواسته است تا در آتش سوزانده شود.

علیرضا پهلوی نیز دیگر از هیچ دردی شکایت نمی کند. جزع و فزع نمی کند. کسی را صدا نمی زند. همدلی کسی را نمی خواهد. او به استقبال مرگ می رود یا که مرگ را دعوت می کند یا بهتر است بگوییم از مرگ پیشی می گیرد. به این نکته باز می گردم.

http://tehranreview.net/articles/6892

جملات بالا قسمتی از یک مقاله در سایت تهران ریویو است که تلاش شده خودکشی! شاهپور علیرضا پهلوی را مقدس! نشان دهند و این بت مقدس را روبروی مردم قرار دهند ؛ از اینگونه بت سازی ها و مقدس سازی ها در میان مسلمانان مذهبی هم وجود دارد چه برسد به خاندان پهلوی.!

در اوایل مقاله سه بار از اسم علیرضا پهلوی به همراه (تصویر خودکشی اعتراضی یک راهب بودایی) گنجانده می شود که با اصل مقاله در تضاد است

منظور این مقاله از (قهرمان) جناب علیرضا پهلوی است؟!

البته هدف توهین به ایشون و هواداران شاهزاده رو ندارم ولی خودکشی شاهزاده کجاش فداکاری بود؟ اگر به دنبال مقدس جلوه دادن مرگ شاهزاده هستین بنظرم امکان پذیر نیست چون بنظر می رسد هیچ هدفی جز شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت های آینده و فرار از مشکلات دنیای امروز نداشتن؛ آیا اهدافی ناشناخته پشت این خودکشی بوده؟ و شاید از این خودکشی چیزی به مردم ایران می رسد؟
اگر یک فرمانده جنگ در آخرین لحظات برای اینکه دشمن او را تخلیه اطلاعاتی نکند دست به خودکشی بزند این عمل مقدس است چون در راه منافع ملت خود را نابود کرده است. اگر با رضایت خود شخص دست به عملیات استشهادی بزند (مانند شهید عباس دوران ، خلبان نیروی هوایی ارتش) این عمل مقدس و قابل احترام است؛ ولی وقتی شاهپور علیرضا ناگهان خودکشی میکند و خانواده او نیز حاظر نیستند وصیت نامه او را فاش کنند! آیا به راستی خودکشی شاهزاده مقدس است و باید بپذیریم از غم ایران خودکشی کردن؟ خاندان پهلوی افرادی اجتماعی هستند و نباید چیزی را مخفی کنند اگر وصیت نامه ای وجود دارد برای مردم بخوانند و دست از مقدس سازی مرحوم علیرضا پهلوی به سود شاهزاده رضا پهلوی بردارند؛ این شرم آور نیست که از جنازه مرحوم علیرضا پهلوی هم بخواهید بهره برداری کنید ان هم به سود برابر بزرگترش؟!!

Add A Comment: