CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “Den potentiella faran av Facebook "märkning"

Search Results(1 results)UserPost DateView
Den potentiella faran av Facebook "m...

Source | Undrar varför Facebook är så entusiastisk över tagga alla, särskilt på deras ansikten? De ett massivt en enorm databas med ansikts profiler so...

ino2george 8/6/20134110