CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “jotka koetaan yleensä käteisellä varast

Search Results(1 results)UserPost DateView
Taloustieteilijät vähätellä pelot talouskr

Source   Kun pankit, jotka koetaan yleensä käteisellä vara...

finnadvntretime606 7/3/20134400