CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “misconduct

Search Results(1 results)UserPost DateView
BP holdings oil spill fraud - BP väittäm...

Erikseen, siinä korostetaan myös mitä se “erittäin suurista menoista ja alhaisesta tuottavuudesta” tilintarkastustuomioistuin valvoo ohjelman hallinta...

anonymous6/28/201361000