CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “Hyra bil

Search Results(2 results)UserPost DateView
Hyrbil i Italien - Italienska körstil

Trafiken är snabbiItalien, ochhar du hyrtenbilkan det att köra vara litetufft i början. Menmednågraenkla försiktighetsåtgärderkommer ...

anonymous6/25/20134200
Trafikböter i Italien

Omdu kör hyrbiliItalien, ärdetkloktattsätta sig in ivad som gäller förtrafikböterdär.Mönstretärnågot annorlundaäniSverige. Som utlänningi hyrbilen, är...

anonymous6/24/20134200