CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “mikrop

Search Results(1 results)UserPost DateView
Aşağılıkları tanıyalım

Ağaç, özgürlük, tayyip istifa zırvalamalarının altından bu olayın çıkması hiç şaşırtıcı de...

anonymous6/14/20137100