CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “نماز

Search Results(2 results)UserPost DateView
اصرار اهل سنت برای داشتن نماز جداگانه از...

اصرار اهل سنت برای داشتن نماز جداگانه چه نمازهای یومیه و چه نمازهای اعیاد از چه روست؟ از یک فتوای توهین آمیز که سنی در نماز نباید به شیعه اقتدا کنه. در حالیکه شیعیان جهان بی...

anonymous8/30/201118700
نماز عید فطر اهل سنت تهران و کم حافظه بو...

تا حالا که می گفتند اهل سنت در تهران اصلا مسجد ندارند! پس این نمازخانه اهل سنت غرب تهران صادقیه یک دفعه از کجا سبز شد؟ از قدیم خوب گفتند که دروغگو کم حافظه است!

anonymous8/30/201115700