CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “donbaleh

Search Results(3 results)UserPost DateView
mahi

رود روان دنباله و ماهی‌های جدید من هم یکی از آبزیان کوچک این رود روانم و خوشحالم که می‌بینم هر روز گروهی ماهی جدید و رنگ‎به‌رنگ، آرام و پیوسته از دریا...

anonymous12/26/201028100
دنباله را چه میشود؟

لینکی‌ که حتی لینک دهندش از استفاده از اکانت محروم است تنها در عرضه ۵۰ دقیقه در حالیکه بیشتر از ۶ رای نداشته ۱۵۲ بازدید داشته ،لینکی‌ فریز شده با ۲۰۰۰ بازدید  یعنی‌ چی‌ ،دنبا...

anonymous9/29/201023100
قالب و لوگوی جدید سایت دنباله

لوگو زیبا هست اما خیلی تغییر کرده دنباله باید یک لوگوی ثابت داشته باشه مثل بالاترین و دیگ و فقط در روزهای خاص کمی تغییر کنه...

anonymous3/18/201078421