CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “ömer karaoğlu

Search Results(1 results)UserPost DateView
Ümmet Senfoniss

Ümmet bilincine sahip çok değerli sanatçılarımızdan Ömer Karaoğlu'ndan TÜRKÇE-ARAPÇ...

anonymous3/27/20135700