CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “vyzva

Search Results(1 results)UserPost DateView
Výzva

Vážená paní šéfredaktorko, vážený pane šéfredaktore, vedoucí zpravodajského oddělení.                Touto výzvou bych chtěl apelovat na Vás...

anonymous6/11/201147210