CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “گوگوش

Search Results(2 results)UserPost DateView
فائقه آتشین معروف به گوگ...

خواننده زن ایرانی، پس از سال‌ها اقامت در خارج از کشور که از بیماری قلبی رنج میبرد، امروز در ۶۲ سالگی در ...

anonymous2/27/20134410
گوگوش امروز در اثر حم...

امید خلیلی در وبلاگ خود نوشت: درود بر شما دوستان و همراهان گرامی باید خبری سراسر اندوه را به شما دوستا...

anonymous2/27/20133910