CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “perhiz

Search Results(1 results)UserPost DateView
Bir Dürümcünün Reklam Broşüründen

Diyet, perhiz,... rejim gibi faaliyetler hedefte Türk delikanlılarını n ve genelde de Türk milletinin devamını engellemek için dış mihraklar tarafından ...

anonymous1/21/201114700