CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “pahlavi

Search Results(1 results)UserPost DateView
این همه جوان می میرد

خودکشی پسر محمدرضا پهلوی چه قدر مگه برای ایرانی‌ها، افغان‌ها و تاجیک‌ها مهمه که بی‌بی‌سی فارسی بیست دقیقه‌ی اولِ برنامه‌ی 60 دقیقه رو به‌ش اختصاص داد و یه مجلس ختم کاملِ ...

anonymous1/8/201114610