CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “kıskanç

Search Results(1 results)UserPost DateView
Kıskanmak bir deli gibi özgürcesine..

Kıskanmak..Bir adamı delicesine canlı veya cansız her türlü varlıktan kıskanmak. Ne ile açıklanabilir bilmiyorum, duyan belki "piskopat" damgasını yapı...

padmeamidala 8/24/201034410