CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “albert einstein

Search Results(1 results)UserPost DateView
Albert Einstein

Modern fiziğin kuramlarının oluşmasında büyük katkıları olan Albert Einstein'nın en bilinen teorilerinden biri İzafiyet Teorisi'dir. Döneminde t...

anonymous3/8/20127800