CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “الله اکبر

Search Results(1 results)UserPost DateView
طنین کوبنده ی الله اکبر امشب (21 خرداد89...

طنین کوبنده ی الله اکبر امشب (21 خرداد89) ، آسمان تهران را به لرزه افکند... امشب در محله ی «دولت»، صدای خشم مردم پایه های سست ...

anonymous6/11/20109100