CopyPastehas never been so tasty!

وقتی دم خروس از لای قبای سکولارها بیرون می زند

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
185 views

آقایون سکولار که ادعای  دروغین "خرافه ستیزی" و "خردگرایی" شون گوش فلک رو کر کرده رو با یک محک ساده می شه خوب به تناقض رسوند و مفتضح کرد. نقد فرقه بهاییت و دفاع تمام قد تمام دین ستیزان سکولار از بهاییت به خوبی چهره پلید این دروغگویان رو رسوا می کنه که تمام فعالیت ها فقط در راستای دشمنی با ادیان الهی و بخصوص اسلام ستیزی است. والا بهاییت و دین ستیزی نه تنها منافاتی با هم ندارند بلکه هر دو سر یک. طرفه اینکه گویا حضرات دین ستیز خود بهتر از هر کس به این نکته واقفند که این مسلک جعلی در زمره ادیان الهی نیست بنابراین نه تنها دشمنی با آن در خود احساس نمی کنند بلکه دفاع از آنرا نیز بر خود واجب می شمارند. 

 

Add A Comment: