CopyPastehas never been so tasty!

دوستان به جرات بهتون میگم که:

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
212 views

 بدلیل بن بست مذاکرات با غرب جمهوری اسلامی برای اینکه به غرب نشون بده هنوز امیدی هست تا جنبش سبز رژیم رو سرنگون کنه سرکوب شدیدی انجام نمیده به این امید که جنبش ضعیف شده تا خرید زمان برای بدست آوردن بمب اتمی و جلوگیری از جنگ به عمل بیاره ، این مطلب رو از عکس العمل رژیم در روز 16 آذر میشه متوجه شد پس برماست تا با استفاده از این فرصت و حضور گسترده در تظاهرات روز عاشورا لرزه بر اندام این شیاطین وطنفروش بیندازیم پس وعده ما 8صبح روز عاشورا با نماد سبز .

Add A Comment: