CopyPastehas never been so tasty!

1

by anonymous

  • 0
  • 1
  • 0
87 views

Mångkulturalism och fördomsfrihet

Jag vill ta upp problemet med människans fördomsfulla natur och slå ett slag för en större vidsynthet, vilket jag medger låter väldigt pretentiöst, för vem av oss skulle inte hålla med om att det egentligen borde vara självklart? Men jag tror ändå att det kan vara något som gör sig bra att då och då diskuteras. Det som närmast har inspirerat mig att skriva detta debattinlägg är nya erfarenheter och händelser som jag stött på i min omgivning och i synnerhet på min arbetsplats bland mina arbetskamrater.

Den troligtvis vanligaste typen av fördom är sådana som riktar sig mot andra folkgrupper och brukar ofta uppstå antingen då det är dålig integration eller man helt enkelt saknar tillräcklig kommunikation och kunskap sig emellan. Jag är starkt övertygad om att bara man lär känna varandra kommer man att upptäcka att de flesta fördomar egentligen är obefogade.

I dagens mångkulturella Sverige där de unga generationerna vuxit upp tillsammans med barn från alla tänkbara länder har man en stor fördel. Genom att från barnsben umgåtts tillsammans med människor från olika kulturer vet man ofta bättre än någon som helt saknar liknande erfarenhet att människor med olika bakgrund kan samsas och leva i harmoni. Visst kan det finnas skillnader i värderingar och traditioner och dylikt, men det kan snarare vara berikande för alla parter, och kan hjälpa oss att vidga våra vyer.

Jag är lika medveten som andra att vissa aspekter av olika kulter är mindre kompatibla med andra, men i de flesta fall uppstår inga sådana problem. I de fall de är okompatibla, för att lyfta fram ett exempel, att man i vissa stammar i Amazonas har som tradition att sticka spjut i gamla personer bara för att de nått en viss ålder, eller likande, är det dock en fråga svårare att hantas med. Vi anser det helt enkelt barbariskt och alltså absolut inte något som vi skulle vilja se utöva i någon större utsträckning.

Men förutom i dessa extremfall tror jag att kulturer är realativt kompatibla med varandra och att de kan rymmas i ett och samma samhälle. Jag tror också att multikulturalism kan vara någonting underbart och spännande. Men då är det viktigt att vi hyser ömsesidig respekt för varandra samt att vi har inställningen att alla människor bär på egenskaper som vi kan och borde lära oss av.

I ett sådant det bästa av samhällen tror jag att diverse mindre humana och dåliga sidor av olika kulturer skulle kunna avvecklas naturligt och försvinna, som t.ex. könsstympning (som kanske mer än kulturellt är ett religiöst bottnat problem).

Jag känner respekt för människor som bemöter alla människor med samma attityd och kan se rakt igenom alla tänkbara psudo-barriärer som tycks finna människor emellan. Jag tycker det är en underbar egenskap att vare sig vilken hudfärg, språk och kultur, sexuella läggning och sociala status kunna behandla människor med samma respekt. Det är sådana människor jag vill efterleva. Jag är övertygad om att det skulle vara bra för samhället.

Add A Comment: