CopyPastehas never been so tasty!

مدیران دنباله، تشکر تشکر!

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
503 views

 

مدیران دنباله، تشکر تشکر!

مدیران گرامی‌ دنباله، باید بگم امروز واقعا گل کاشتین. با وجود همه حملات شدیدی که امروز روی سایت‌های خبر رسانی غیر حکومتی شد، جداً باید به شما یک تبریک اساسی‌ گفت. تبریک به این دلیل که بر عکس خیلی‌ از سایت‌های دیگه که دچار مشکلات زیادی شدن و تقریبا از دسترس خارج بودن، دنباله تمام این روز بسیار مهم مثل کوه ایستاد. با بهترین آرزوها برای سایت مفید دنباله و مدیران زحمت کشش و همه هموطنان آزادی خواه و عدالت جوی. سبز و سربلند باشین.

Add A Comment: