CopyPastehas never been so tasty!

همه اقوام ایرانی به زیر یک پرچم

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
108 views

همه اقوام ایرانی به زیر یک پرچم و آنهم پرچم سه رنگ ایران زمین است.

منظور از ایرانی همان نژاد اصیل اریایی هست و غیر از این نمیشود و بیگانه ها جایی در ایران ندارند

 

ایران فقط یک نژاد بیشتر ندارد و ان نژاد ایرانی هست

بلوچ های تجزیه طلب که هیچ احساسی به ایران ندارند و به راحتی سر سرباز های وظیفه را میبرند
کردهای تجزیه طلب (پژاک) به راحتی مرزداران ایرانی حمله میکنند و ایرانی ها را میکشند
و ترکهای تجزیه طلب هم که در توهم هستند و میخواهند همه تاریخ ایران زمین را به اسم خود ثبت کنند

Add A Comment: