CopyPastehas never been so tasty!

۲۲ خرداد ۸۹ TWITTER چکیده خبر ها در تویتر

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
216 views


# جمعیت زیادی که در میدان انقلاب از ایستگاه مترو بیرون می‌آمدند(5 عصر) بخاطر پرتاب سنگ از سوی یگان ویژه مجبور به فرار به سمت مترو می‌شدند# فقط شاید در ایران و به دست نیروی انتظامی ممکن باشد که به سوی مردم سنگ و پاره آجر بندازند که امروز انداخته‌اند #i

# نیروهای یگان ویژه برای تحریک مردم در پیاده‌روها آن‌ها را یا با باتوم می‌زنند یا به آن‌ها تنه می‌زنند و فحاشی می‌کنند

# نیروهای انتظامی و بسیج چندین نفر را در نزدیک میدان انقلاب و خیابان آزادی بازداشت کرده‌اند #i

# جمعیت بسیاری هم‌چنان در پیاده‌روها حضور دارد، اما نیروهای امنیتی اجازه شکل گیری هیچ تجمعی را به مردم نمی‌دهند

# از میدان امام حسین تا میدان آزادی، نیروهای امنیتی با کوچک‌ترین حرکتی به شدت برخورد می‌کنند

Add A Comment: