CopyPastehas never been so tasty!

uppgift 2

by anonymous

 • 0
 • 0
 • 0
152 views

Uppgift 1, Dags- och kvällspress

Välj ut en för dig intressant nyhetsartikel som tas upp i både dags- och kvällspressen samma dag. Titta sedan på de båda artiklarna var för sig och ställ följande frågor:

 • Hur är artikeln uppbyggd?

 • Varför har det valt att återge den på det sättet?

 • Hur påverkar det dig som läsare?

 • Vad finns det för fördelar respektive nackdelar att presentera artikeln på det sättet?

Berätta om dina jämförelser och iakttagelser, de likheter och skillnader du kan se i de olika artiklarna. Här ligger tonvikten på att kunna resonera kring innehållet, formen och budskapet. Du ska även kunna sovra och värdera innehållet från de olika artiklarna, sammanställa detta och vara källkritisk. Titta gärna på punkterna nedan för att komma igång.

 • Hur ser artikeln ut vid första anblicken?

 • Vad står i rubriken?

 • Vad står i ingressen?

 • Hur ser brödtexten ut?

 • Vilken plats i tidningen har artikeln?

 • Vad är syftet? Är det att informera, kommentera, granska, ...?

 • Hur sker argumentationen för nyheten? Används auktoriteter? Resonerar författaren logiskt (Om barn inte sitter i framåtvänd barnstol ökar risken för skador med X %)? Eller känslomässigt ("2-åriga Lisa skadade sig för livet i en bakåtvänd barnstol")?

 • Vilka källor används?

 • Används bilder? Om så är fallet, på vilket sätt?

 • Vilken känsla får man efter att ha läst artikeln?

 • Varför var den intressant/ointressant?

Omfång: Max 3 sidor, skicka in en kopia av de båda ursprungliga artiklarna om möjligt.

Add A Comment: